Greentown Management Holdings Company Limited
Lucy Zhang (Board Secretary)
zhangpanpan@chinagreentown.com
+86 571-87958738
8/F, Block C, Xixi International, 767 Wen Yi West Road, Xihu District, Hangzhou, Zhejiang, The PRC